ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾವೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬೀದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ. | ಕರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-44554455