ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್
ಶ್ರೀ. ವಿ. ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಇ-ಆಡಳಿತ) secyegov@karnataka.gov.in
ಡಾ.ದಿಲೀಷ್‌ ಶಶಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ dir-edcs@karnataka.gov.in
ಶ್ರೀ. ವರಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.ಎನ್.,ಕ.ಆ.ಸೇ. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಮ ಒನ್ pdsevasindhu@karnataka.gov.in
ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಎಂಬೆಸಿ ಐಕಾನ್ ಕಟ್ಟಡ 4 ನೇ ಮಹಡಿ,
ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ:080-44554455