ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 • ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿ 2 ಸಿ ಸೇವೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಆರ್‌ಟಿಐ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಕಾಲ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು.
 • ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

 • ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
 • ನಾಗರಿಕರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಹೌದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

 • ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಸೇವೆಗಳು - ಪ್ರಸ್ತುತ 100 ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು
 • ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು
 • ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸೇವೆಗಳು
 • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ
 • ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು - ಸಣ್ಣ ಸಮಯದ ಠೇವಣಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
 • ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದುಒಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.